Dingen die je de drogist of apotheker moet vertellen

Onderaan is een lijst met medicijnen en gezondheidstoestanden waarover je de drogist of apotheker moet inlichten alvorens ellaOne® in te nemen:

  •  Leveraandoening. ellaOne® is niet aangeraden voor vrouwen met een ernstige leveraandoening
  • Hevige astma
  • Bepaalde medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie (fenytoïne, fosfenytoïne, fenobarbital, primidon, carbamazepine, oxcarbazepine)
  • Bepaalde medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van hiv-infecties (ritonavir, efavirenz, nevirapine)
  • Bepaalde medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties (rifampicine, rifabutine)
  • Kruidenmiddelen die sint-janskruid (hypericum perforatum) bevatten die worden gebruikt bij depressie of angst
  • Gebruik ellaOne® niet samen met noodanticonceptie die levonorgestrel bevat
  • Als je overtijd bent of als je symptomen vertoont van zwangerschap (gevoelige, gezwollen borsten, ochtendmisselijkheid) kan het zijn dat je al zwanger bent